TIN CẬP NHẬT

Mới: Kính mời chư thiện tri thức tham dự Thọ Bát Quan Trai từ ngày 02.12.17 đến 03.12.17 do Đại Đức - thầy Hạnh Giới hướng dẫn (Download thư mời). Xin quý vị đem theo túi ngủ hoặc bao mền.

 

Google Logo

 

 

#Lễ Vu Lan tổ chức vào 19.08.2017 đến 20.08.2017 dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Hạnh Giới. (Download thư mời)

Google Logo

 

# Thư mời tham dự Bát Quan Trai 08.07.2017-09.07.2017 do TT. Thích Thông Trí hướng dẫn (Download)

Google Logo

#Thư mời tham dự khóa tu 17.06.2017 do thầy Pháp Hòa từ Canada về hướng dẫn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính thưa quý đạo hữu Phật tử gần xa, Chùa Bảo Thành Koblenz có tổ chức khoá tu vào thứ bảy ngày 17.6.2017 do THẦY PHÁP HOÀ từ Canada về hướng dẫn. Thời gian từ 10:00 - 17:00 cùng ngày. Kính mong quý đạo hữu Phật tử phổ biến dùm cũng như nhín ít thời gian quý báu về tham dự, nhằm thăng hoa đời sống tâm linh của chính bản thân mình, có như thế mới góp phần vào sự nghiệp đem đạo vào đời. Trân trọng kính mời. 

TKN. Minh Hiếu

# Phật Đản 13-14 tháng 5 năm 2017 (download)

  • Kính mời quý Phật tử tham dự lễ Phật Đản & lễ Phóng sanh với sự chứng minh của HT Phương Trượng Thích Như Điển, thầy Thích Hạnh Bổn, thầy Thích Hạnh Tuệ.

  • Ngày thứ 7 vào lúc 14h00 có 2 thời thuyết pháp: 1 cho người lớn, 1 cho thanh thiếu niên. Từ 18h00 đến 22h00 chương trình văn nghệ & karaoke.

  • Quý phật tử muốn hùn phước phóng sanh xin liên lạc về chùa.

 

Google Logo

#Thư kêu gọi hùn phước đúc tượng Phật

Google Logo