Xin hoan nghênh các bậc thiện tri thức gần xa đã đến với trang web chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc. Trân trọng kính mời quý vị Phật Tử gần xa tham gia các khoá tu tại bổn tự và các chùa bạn.

Lịch tu học 2017

Lịch tu học 2018

Google Logo

 

Google Logo