Xin hoan nghênh các bậc thiện tri thức gần xa đã đến với trang web chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc. Trân trọng kính mời quý vị Phật Tử gần xa tham gia các khoá tu tại bổn tự và các chùa bạn.

Lịch tu học 2018 (Nhấn vào links để download)

 

Google Logo